Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ

492

SB Law gửi đến quý khách hàng đề xuất dịch vụ bảo hộ kiểu dáng công nghiệp với nội dung như sau:

1.  Trình tự thủ tục đăng ký KDCN

Để có thể tiến hành đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam thì đối tượng đăng ký cần đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau:

a. Tiêu chuẩn bảo hộ:

Có tính mới

tính sáng tạo

Có khả năng áp dụng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp

X

X

X

b. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 05 (năm) năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần 05 (năm) năm.

c. Thời gian đăng ký:

Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký một kiểu dáng công nghiệp kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 12-16 tháng. Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ trải qua các giai đoạn xét nghiệm như sau:

Thời gian

Nội dung xét nghiệm

Xét nghiệm hình thức 01-02 tháng kể từ ngày nộp đơn Xét nghiệm tính hợp lệ của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ
Công bố đơn  02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ Công bố thông tin về kiểu dáng công nghiệp trên Công báo Sở hữu công nghiệp
Xét nghiệm nội dung 09-12 tháng kể từ ngày công bố hoặc từ ngày có yêu cầu. Xét nghiệm khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm.

d. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

Để nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, chỉ cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin/tài liệu sau đây:

–    Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu của SB);

–    Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn

+ Tác giả kiểu dáng công nghiệp

–         Bộ ảnh chụp kiểu dáng công nghiệp cần đăng ký (có thể gửi bằng file mềm)

2.  Chi phí thực hiện công việc

Phí tra cứu chính thức cho 01 kiểu dáng công nghiệp là 3.500.000 VNĐ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng). Kết quả tra cứu sẽ có sau 07-10 ngày làm việc. Lưu ý, việc tra cứu là không bắt buộc và kết quả tra cứu chỉ mang tính chất tham khảo, không đảm bảo việc đơn đăng ký có được cấp bằng độc quyền hay không.

Phí nộp đơn đăng ký kiểu dáng được tính dựa trên số phương án và số ảnh chụp/hình vẽ. Chi phí cho việc đăng ký 01 kiểu dáng công nghiệp với 01 phương án và không quá 07 ảnh chụp/hình vẽ, trong trường hợp đơn suôn sẻ, là 4.500.000 VNĐ (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng)

Lưu ý:   Mức phí trên đã bao gồm lệ phí quốc gia và phí dịch vụ của SB Law trong giai đoạn thẩm định hình thức, công bố đơn và thẩm định nội dung nhưng chưa bao gồm 5% VAT, lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, chi phí để trả lời/khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, phí sửa đổi đơn, phí trả lời thông báo yêu cầu làm rõ về mặt kỹ thuật của Cục Sở hữu ttuệ không do lỗi của SB Law (Nếu có).

Trên đây là đề xuất dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp mà SB Law dành cho Quý khách hàng.